O czym pamiętać przy sprzedaży auta

O tym nie możesz zapomnieć!

Sprzedaż samochodu – łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Temat ten jednak nie kończy się na samej sprzedaży, ponieważ to co następuje po niej to konieczność wyrejestrowania auta, czyli biurokratyczny obowiązek, który nie ominie żadnego zbywcy pojazdu. 

Dobrze wiemy, jak skomplikowane i niejasne mogą być przepisy, dlatego z tego tekstu, dowiesz się dokładnie co musisz zrobić jako sprzedawca samochodu, gdy już znajdziesz dla niego nowego właściciela. 

W jakich okolicznościach należy wyrejestrować samochód?

Po sprzedaży… prawda? Nie tylko. Istnieje kilka innych powodów, dla których trzeba to zrobić. Oto one:

-kradzież auta

-zniszczenie/kasacja za granicą

-wywóz auta z kraju

-przekazanie pojazdu do firmy zajmującej się demontażem lub prowadzącej skup

Ile masz czasu na wyrejestrowanie auta?

30 dni do daty sprzedaży, tyle przewiduje przepis, obowiązujący od 2020 roku. Dotyczy zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorców. Niezastosowanie się do niego grozi karą od 200 do nawet 1000 zł.

Kto ma zająć się procedurą?

Nabywca zgłasza zakup samochodu do właściwego urzędu w swoim miejscu zamieszkania, natomiast sprzedawca – w domyśle właściciel – robi to w swoim urzędzie. Jeżeli jednak samochód ma więcej niż jednego właściciela i wszyscy nie mogą stawić się w urzędzie jednocześnie, powinni wybrać spośród siebie przedstawiciela, któremu dadzą odpowiednie pełnomocnictwo. 

Jakie dane musi zawierać wniosek o wyrejestrowanie samochodu?

Spokojnie, nie musisz pisać go samodzielnie. Twój wydział komunikacji powinien udostępnić Ci gotowy formularz albo możesz go pobrać ze strony www.gov.pl.

Nie zaszkodzi jednak upewnić się, że w dokumencie podasz wszystkie konieczne informacje takie jak:

-dane właściciela lub właścicieli – imię, nazwisko, adres, data urodzenia i numer PESEL

-dane pojazdu – marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN i silnika

Potrzebne będą także załączniki. Gdy procedura dotyczy sprzedaży będzie to umowa kupna/sprzedaży lub faktura oraz dowód rejestracyjny i karta pojazdu.

W przypadku kradzieży auta, musisz załączyć:

-Oświadczenie właściciela samochodu o tym, że doszło do jego kradzieży 

-Pismo z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży lub morzenie dochodzenia

-Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeżeli były wydane).

Gdy auto zostało sprzedane za granicą:

-Oświadczenie właściciela o sprzedaży auta za granicą

-Umowa kupna/sprzedaży lub faktura

-Kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie samochodu za granicą

Po kasacji pojazdu potrzebne będą:

-Dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu

-Tablice rejestracyjne

-Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeżeli były wydane).

Wyrejestrowanie pojazdu z powodu jego przekazania do demontażu wymaga::

-Zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

-Tablice rejestracyjne.

-Dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeżeli były wydane).

Czasem zdarzają się sytuacje ekstremalne, w których nie masz dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i/lub tablic rejestracyjnych. W takiej sytuacji, pod odpowiedzialnością karną, składasz stosowane pisemne oświadczenie, którym opisujesz utratę tych rzeczy. 

Co ciekawe, nie zawsze musisz stawiać się w urzędzie, aby załatwić sprawę osobiście. Możesz przesłać dokumenty pocztą lub, jeśli dana jednostka administracyjna na to pozwala, dokonać wyrejestrowania przez Internet, za pośrednictwem Profilu Zaufanego. 

Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu?

10 zł, jeżeli auto ma jednego właściciela. Jeśli jest ich kilku, oprócz tej opłaty, należy przygotować także pełnomocnictwa pozostałych współwłaścicieli i po 17 zł za każdego. Uwaga, w przypadku gdy tymi osobami są członkowie najbliższej rodziny tacy jak rodzice, dzieci, rodzeństwo albo współmałżonek, opłata nie zostanie pobrana. 

Ile to wszystko trwa?

Urząd ma 30 dni na wyrejestrowanie pojazdu od momentu otrzymania kompletu dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. W przypadku odrzucenia wniosku, możesz odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od momentu jej wydania.

A co z OC?

Po wyrejestrowaniu samochodu zgłoś się do do swojego ubezpieczyciela, przekazując mu wypowiedzenie umowy OC i dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu. Ubezpieczyciel zwróci Ci wtedy część składki za niewykorzystany okres ochrony.

W zależności od konkretnego powodu, dla którego wyrejestrowujesz samochód, procedura wcale nie jest taka trudna. Najważniejsze, aby nie popełnić błędu w formularzu oraz na pewno przekazać wszystkie załączniki i tyle!

Polub nas!

Informacje o nowych pojazdach, planowanych zakupach i wiele innych!

Zaobserwuj nas!

Fajne okazje, prezentacje i wiele innych!