Zbieranie punktów (karnych) nigdy nie było tak łatwe…

Już 17 września czeka nas kolejna rewolucja w taryfikatorze mandatów. Po styczniowej podwyżce maksymalnych kwot (a przypomnijmy, że najwyższa kwota wzrosła wtedy 10-krotnie z 500 zł do 5000 zł) czeka nas kolejna decyzja. W zamyśle mająca zwiększyć bezpieczeństwo na naszych drogach. Na czym tym razem będzie polegać?

Zmianie ulegnie liczba punktów karnych, które jednorazowo będzie można dostać podczas wykroczenia.

Przede wszystkim zwiększa się z maksymalna ilość punktów karnych, które możemy dostać za jedno przewinienie – z 10 do 15. Zmianie ulegnie również czas “ważności” punktów. W chwili obecnej jest to rok czasu – od 17-go września będą to dwa lata liczone od dnia uprawomocnienia się lub opłacenia mandatu. Znikną również kursy redukujące ilość posiadanych przez nas punktów karnych, a także obowiązywać będzie zasada recydywy, w myśl której m.in. za kolejne w przeciągu dwóch lat przekroczenie prędkości od co najmniej 31 km/h kwota mandatu będzie podwójna. 

Przyjrzyjmy się zatem – za jakie wykroczenia możemy już niebawem złapać 15 pkt karnych?

▪ sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu oraz spowodowanie wypadku w ruchu

▪ kierowanie pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu bądź środka podobnie działającego do alkoholu

▪ kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego

▪ nieudzielenie pomocy ofiarom wypadków 

▪ używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

▪ omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

▪ wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

▪ nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

▪ niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

▪ niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

▪ niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 

▪ niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

▪ niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

▪ przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h

▪ niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania

▪ naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

▪ naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

▪ naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

▪ jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

▪ przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

▪przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Zmianie ulegnie również taryfikator punktów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości

▪ do 10 km/h kierowca otrzyma 1 pkt karny (obecnie nie dostaje żadnego punktu)

▪ od 11 do 15 km/h kierowca otrzyma 2 pkt karne

▪ od 16 do 20 km/h kierowca otrzyma 3 pkt karne (obecnie są 2 punkty)

▪ od 21 do 25 km/h kierowca otrzyma 5 pkt karnych

▪ od 26 do 30 km/h kierowca otrzyma 7 pkt karnych

▪od 31 do 40 km/h kierowca otrzyma 9 pkt karnych (obecnie jest to 6 punktów) 

▪ od 41 do 50 km/h kierowca otrzyma 11 pkt karnych (obecnie to 8 punktów)

▪ od 51 do 60 km/h kierowca otrzyma 13 pkt karnych

▪ od 61 do 70 km/h kierowca otrzyma 14 pkt karnych

▪ o więcej niż 70 km/h kierowca otrzyma 15 pkt karnych.

 Co nas czeka w przypadku przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych?

Nie zwiększy się też dopuszczalna ilość punktów karnych, która pozostanie nadal na poziomie 26. Co nas zatem czeka w przypadku przekroczenia? Potrzebne będzie ponowne podejście do egzaminu na prawo jazdy, zarówno teoretycznego jak i praktycznego. Wcześniej jednak będziemy udać się na obowiązkowy, odbywający się w formie wykładów i warsztatów, 4 dniowy kurs, podczas którego poruszane mają być zagadnienia związane z m.in. skutkami wypadków drogowych oraz wpływu alkoholu i środków odurzających na zdolności percepcyjne kierującego.  Czy zmiany te poprawią bezpieczeństwo na drodze? Z ciekawością będziemy się temu przyglądać.

Polub nas!

Informacje o nowych pojazdach, planowanych zakupach i wiele innych!

Zaobserwuj nas!

Fajne okazje, prezentacje i wiele innych!